Ägarlängd över Tyskagårdarna i Tärby

Nedan följer ägarlängder över Tärbys Tyskagårdar, enligt tillgängliga Lagfartsböcker – vilket innebär uppgifter från andra delen av 1800-talet och första halvan av 1900-talet – kompletterade med uppgifter från andra källor (anges i texten) eller egen kännedom.
I den mån levande personer förekommer i listorna nedan uppges inget av känslig karaktär, endast namn.

Fastighetsböcker: Inleds i band 2:
Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt (P) CIIIaa:2 (1875-1932) Bild 2710 / sid 259 (AID: v901629.b2710.s259, NAD: SE/GLA/11706)
Men fortsätter i band 3, blad 122:
Ås, Vedens och Bollebygds häradsrätt (P) CIIIaa:3 (1875-1932) Bild 1310 / sid 122 (AID: v901630.b1310.s122, NAD: SE/GLA/11706)

5:2 ”Högen” (affären mitt i byn)

Tyskagården 3/8 (hela Tyskagården 5:2)

1874-06-13 [Österbergs] Gustaf Andersson (Fastebrev detta datum). OBS: Använder även efternamnet Österberg, vilket dock ej framgår i lagfatsboken!
1903-03-30 Wilhelm Nilsson och h .h. Eva Nilsson
1907-11-01 Karl W. Nilsson och Erik Nilsson
1913-10-14 Erik W. Nilsson köper Karl W Nilssons del (3/16 mtl) i fastigheten
1916-03-14 Ernst Andersson och hans fästekvinna Ester Pettersson.

5:4 ”Eddes”, Göstas – Tyskagården närmast Väd

Tyskagården 1/4 mtl (Tyskagården 5:4 – hela)

1857-06-17 A. G. Floberg och Johanna Jonasdotter (Fastebrev detta datum). ”Gustaf Floberg”.
1878-03-11 Klas Skoglund
1910-04-02 Aug. Edvard ”Edde” Johansson och Karl Johan Johansson

Tyskagården 1/8 mtl (ovanst. Edvards del i Tyskagården 5:4 1/4 mtl)

August Edvard Johansson
1938-07-30 Dödsboet efter August Edvard Johansson. Bouppteckning.

Tyskagården 5:4 (vid något tillfälle har sannolikt fastighetens 1/8 åter slagits ihop med Karl Johans 1/8)

1946 Gunnar och Svea Johansson. Gunnar Johansson ”Eddesgunnar”, f. 1912-09-17, son till ovanstående Edvard Johansson. Enl. Sv. bebyggelse.
— Gösta J., son till föregående rad.

5:6 och 5:7 Tyskagården ”Haga”, totalt 1/8 mtl

Tyskagården 1/16 mtl (av Tyskagården 5:6)
Tyskagården 1/16 mtl (av Tyskagården 5:7)

Anders Andersson 1/8 mtl.
[Hemmansklyvning 1861. Fastebrev efter hemmansklyvningen troligen daterat 1863-01-22.]
C:a 1860/61 1/16 mtl Petter Andersson 1/16 (av Anders Anderssons 1/8)
C:a 1860/61 1/16 mtl Annika Danielsdotter 1/16 mantal (av Anders Anderssons 1/8)
1871-09-14 1/8 mtl Petter Andersson (Peter Andersson) och h. h. Inga Cajsa Andersdotter. Annika flyttar till Varnum 1790; sannolikt är det i samband med detta som Petter och Inga Cajsa köper hennes del.
1885-10-10 Johan Emil Petersson, Frans Gustaf Petersson, Eva Nathalia Peterdotter. Vid arvsskifte efter Petter och Inga Cajsa ärver de tre i livet varande barnen var sitt 1/24 mantal i gården.
1885-10-10 Wilhelm Nilsson och h. h. Eva Nilsson (född Eva Pettersdotter/Persdotter, dotter till ovanst. Petter och Inga Cajsa) köper de två 24-delarna i gården, av Evas bröder.
1926-03-14 Ernst Samuelsson och h. h. Elin Samuelsson (Elin f. Nilsson, dotter till föreg. rad). Antar namnet Sternfeldt!
— Sture Sternfeldt (f. 1915 d. 2000, son till föreg. rad) och h. h. Tyra (f. 1924, d. 2000)
— — Göran Sternfeldt (son till föreg. rad) och Christina
— — — Frida Sternfeldt (dotter till föreg. rad)

5:8 Obebyggd Tyskagård som 1923 köps av Harald och Anna på Stommen.

Tyskagården 1/8 mtl, sedermera [Tärby Tyskagård 5:8]

Obebyggd (halv) Tyskagård som ligger mellan Stommen och Larsagården, den sydvästra delen, på skifteskarta från 1874 kallad ”Aa”. Se även Tyskagården 5:9 nedan.

Köpebrevets datum och nye ägarens namn:
1875-11-02 Frans G. Lénberg [på Stommen!]
1885-03-14 Carl E. Gustafsson [Handl. i Fristad] –> konkurs och försäljning –>
1891 f.d. Kommissionslantmätare O. Ericsson
1898-03-14 Leander Andersson och hans tilltänkta hustru Frida Johansdotter.
1921-03-14 Hjalmar Claesson [även hustrun Hilda Claesson, vid gårdens försäljning 1923]
1923-03-14 Leander Andersson och h. h. Frida Andersson [åter ägare, men säljer samma dag]
1923-03-14 Harald Andersson och h. h. Anna Andersson [köp samma datum som föreg. Det är Harald och Anna på Stommen, som köper denna del av Tyskagården.]

5:9 – ”Alfs”. Tyskagården mellan Stommen/eken och Larsagården.

Tyskagården 1/8 mtl Tyskagården 5:9

I ”Gods och Gårdar” uppges i beskrivningen för denna gård att gården förr omfattade 1/4 mtl ”men sedermera avsöndrades 1/8 mtl till Stommen”; det framgår dock ej i lagfartsboken att den åttondedelen skulle ha avsöndrats från Tyskagården 5:9, de verkar ha utgjort separata fastigheter med skilda ägare åtminstone sedan 1875 (eller hemmansklyvning 1874-06-13, akt 15-TÄR-13). Den sydvästra halvan säljs visserligen till Stommen 1923, se Tyskagården 5:8.

1843-01-17 Sven Andersson och h. h. Anna Andersdotter (Fastebrev detta datum).
1883-03-14 Klas Skoglund (”i Tyskagården” enligt husförhörslängd).
1886-07-05 Severin Carlsson (f. 1857-04-19 i Mellomgården, Varnum) och h. h. Alma Augusta Carlsdotter.
1899-03-29 Johan Alfred Svensson (ej lagfart på ”Holmen” vid Marsjön, som tidigare äg. innehaft)
1947 Alf Herman Svensson. Enl. Sv. bebyggelse. Son till föreg. rad, f. 1911, d. 1978. (Alf, Karin och Annie ogifta syskon i Tyskagården)
— ?
— — Barbro Svan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *