Alun i Hömb

Då jag, med anledning av anor i ett soldattorp under Berga i Velinga, bläddrade igenom en mantalslängd för Vartofta härad, stötte jag på uppgifter om socknen Hömb, ett par mil norr om mina anors hemvist, och det därstädes belägna alunbruket på Kavlås:

Tillverkad Alun vid Kaflås Bruk År 1803. Källa: Vartofta häradsskrivare FIIa:41 (1800-1804) Bild 327 (AID: v225363a.b327, NAD: SE/GLA/11351)
Tillverkad Alun vid Kaflås Bruk År 1803. Källa: Vartofta häradsskrivare FIIa:41 (1800-1804) Bild 327 (AID: v225363a.b327, NAD: SE/GLA/11351)

En uppteckning under uppslagsordet ”+Kaflås Alunbruk” på Institutet för språk- och folkminnen ger följande vid handen:

Kavlås alunbruk, beläget i Hömbs sydvästra hörn, vid den nu s.k. Bruksdammen, anlades 1746 och var i drift till början av 1850-talet, då det efterträddes av Kavlås kalkbruk. Alunskiffern bröts också i Övertorp.

Fredric von Essen anlade enligt uppgift 1746 detta alunbruk på sitt gods Kavlås, beläget norr om Falköping och Tidaholm. Se biografi om Fredric v Essen: http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15496)

Se även http://ffk-hembygd.se/FFK-hembygd/essen.htm

Bergs-collegii Underdåniga Berättelse om Förhållandet med Bergshandteringen år 1837
Genom ”Bergs-collegii Underdåniga Berättelse om Förhållandet med Bergshandteringen år 1837” framkommer att bruket i Kavlås var ett av få alunbruk i Sverige. De tre alunbruken i Västergötland ”tillverkade” tillsammans något mer än den största producenten som låg i Garphyttan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *