Älvsborgs lösen Gingri 1571

Nedan följer ett försök till avskrift av namnen i Gingri socken, vid Älvsborgs lösen 1571. Det förekommer sannolikt en del misstolkningar av bokstäver, se anteckningar på resp. rad.

Gingri socken skattebönder
Frista giell [Fristads gäld]

Källtext
Normerat personnamn
Normerat gårdsnamn
Anteckning
Per i Espered Per Espered
Enkian ?
— Bild 596
Lars i Stakeborgh Lars Stakaberg
Hoffua? —per i Esprid Per? Espered Namn ej uttytt. Ev. Hoffua (Hove).
Jonn Lasse? i Gingria Jon Gingri Larsson?
Annders i Esprid Anders Espered
kneektt oluff Olof ? Efternamn och ort ej uttydda
Jonn ibidem Jon ? På samma ställe som ovan (outtytt)
Per ibidem Per ? På samma ställe som ovan (outtytt)
Lars i Runarp Lars Runarp
Hans i Jordzrid Hans Hjortsered
— Bild 598
Oluff i Hulle? Olof Hule Gården något osäker om det är Hule som avses
Enkia ibidem Änka Hule Gården något osäker om det är Hule som avses
Giöstaff? i Kröcklingh Gösta/Gustaf Krökling Stavning i originalet?
Ennkin ibidem Änka Krökling
Annders ibidem Anders Krökling
Lars i Kröeklund Lars Krökeslund Stavning något osäker
Ennkia ibidem Änka Krökeslund
Kneektt Aruid i Brekeruåsh? Arvid Bräckås???
Inngill ibidem Ingel Ort ej uttydd
per i Kröcklingered? Per Kröklingered?
Annders Olss i runarp Anders Olsson? Runarp
Cronoböndher
Jonn i bårshulltt Jon Borhult
— Bild 599
Per i aberåhs Per Abberås
Måns i Amunehult Måns Amundehult Samma som Amnahult
Lasse i Hielmered Lars Hjältagården Hjältagården enligt Ortsnamnen Älvsb. län
Tore i Kneekåss Tore Knektås Ev. kneckåss eller snarlik stavning i originalet
Oluff i Torssery Olof Tosseryd
Ennkia ibidem Änka Tosseryd
Algutt i Hiotrid Algot Hjortsered R saknas i Hiort?
Suenn i Kijll Sven Kil
Lasse i Hiortrid Lars Hjortsered
Giöstaff i bredegården Gösta Bredgården Ev. någon variant på Giöstaff, t saknas?
— Blad 600
Erich i Kröklingh Erik Krökling
per ibidem Per Krökling
Jonn i bosgården Jon Bosgården
Lars i bosgården Lars Bosgården
Rangnill i bosgården Ragnill? Bosgården Okänt namn
Enkian i gunnarp Änka Gunnarp
Bencktt i Hiotsrid Bengt Hjortsered Åter saknas r? Eller läser jag fel.
Gunnar i Hogelidtt Gunnar Hovalida
Giöstaff på Stomne Gösta Stommen Gustaf eller Gösta etc.
— Blad 601
per på stomme Per Stommen
anders menss i gingrij
Frelsis bondhe
Annders i Kerra? Anders Kärra
Lars i Hielmskulla Lars Hjältagården
Lars i Kerra? Lars Kärra

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *