Avskrift mantalslängd Tärby 1715

Tärby Sochn 1715

M=Man H=Hustru S=Son D=Dotter d=Dräng p=Piga i=inhyses

Tärby Skräddaregården
Erich Carlsson[?] M

Tärby Larsagården
Anders Persson MHp
Lars Persson MH

Estorp Månsagård
Per Arfwidsson MHS
Torsten Arfwidsson MHS

Tärby Tåen (Tågården)
Knut Arfwidsson MH

Öhna Storegården
Erich Andersson MH
Anders Jansson MH

Tärby Olufzgård (Olofsgården)
Jonas Andersson MH

Tärby Stombn
Per Jonsson MH [synes 1716 ha bytt gård m ovanst. Jonas]

Farstorp Lilla
Anders Swensson Mp utfattig

Gierdet (Gärdet)
Anders Swensson MH drängen till anders på Trädet? i Hwarnums?
Anders Enka HS
Oluf Esping [inhyses] Båtzmans hustru

Ibidem Tyskagården
Erik Gunnarsson MH
Oluf Andersson MH
Joen Joensson MHS

Sägerstorp Stora [Segerstorp]
Anders Andersson MH
Swen Peersson MH
Nills Swensson MH

Sägerstorp lilla
Anders Hansson MHd Gift i åhr med sin Pijga
Per Hansson MH Son och Moder
Hans Död strax efter Skrifningen

Wädh [Väd]
Hans Forsmans Enka Hdp

Farstorp Stora
Måns Hellenius M Utan Tienste folck

Farstorp elr Påtorp
Måns [MER TEXT FINNS]

Öhna Lilla
Joen Andersson M Utfattig

Bullertorp [sedermera Bullera?]
Kierstin H

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/57 (1715), bildid: A0003409_00243
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0003409_00243
Transkribering Andreas Jansson, Öhna Storegården 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *