Hästhandel med problem

En av de mest namnkunniga av Sveriges lantmätare och kartografer – Kjettil Classon Felterus – satte spår i domboken när han karterade våra trakter i Ås härad, och i samband med det försökte att skaffa sig en häst:

– 1645 –
Dito kom för Rätten Landmätaren Kietell Claeßon
och inlade en SUPPLICATION förmälandes huru
som han haffuer kiöpt en häst aff Reingoldt
Leutnampts hustru, huilken her[r] Lars i Rångedala
haffuer honom affhändt, men Leutnampten
nekar, och säger at hans dräng icke war mechtigh
öffuer hans godtz, icke heller någon befallningh.
R[esoluti]o
Her[r] Lars skall RESTITUERA* Kiettell sin häst och[?] Peningar igen, och Kietell Leutnamptens hustru
sin häst igen uthan någon gensägellße.

* Restituera = Återlämna till förutvarande ägare.

Ås häradsrätts arkiv, Domböcker vid lagtima ting, SE/GLA/11128/A I a/2 (1626-1653), bildid: C0101637_00114
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0101637_00114

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *