HJ12-13

Hilmas lilla album.


Tave Berg och Hilma Berg. Syskon från Farstorp Storegården i Tärby. Deras far var J.A. Berg och modern Hilda von Sneidern. Brodern har endast i födelse/dopboken endast namnet Charlemil, men skrivs senare som Tave i t.ex. husförhörslängder, liksom även i en tidningsartikel om hans 50-årsdag (se nedan). I albumet från Hilda Jansson har hennes son Paul dock skrivit ”Tage Berg”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *