Regementets dag – Knektagille I15 Borås 1955/56

År 2017 fick vi äntligen tag på kopior av magnefon-inspelningarna från knektagillet 1955, där ”vår” soldat i Önne, Albin Oskar Rydberg (eller Ryberg som man sa), skulle ha varit med.

Albin Rydberg var soldat på torp n:o 513, Öna by och rote i Tärby socken, från 1881 till 1912. Det framgår inte tydligt i husförhörslängden när det gamla torpet försvann, men sannolikt har Rydberg, kanske redan under 1890-talet flyttat till Vallen, som ligger strax intill. Där hade Albins farbror Samuel Pettersson varit torpare fram till sin död 1890. Det gamla soldattorpet låg strax innan Vallen-vägens infart, på höger sida av vägen om man färdas från Ön mot Tärby eller Vallen, och synes av Laga skiftes karta ha bestått av en torpstuga och en ladugård. En byggnad finns ännu utmärkt på häradskartan 1894 och stugan bestod enligt Rydberg (i intervju, N. Bergquist 1951) av ”ett rum och kök med öppen spis samt en liten kammare utan eldstad”.
Näste brukare (och snart även ägare) av Vallen, Alexander ”Alle” Johansson (min farfars morfars bror), inflyttar samma dag 1912, som familjen Rydberg utflyttar till Södra Ving.

Nils Bergquist, komminister i Rångedala, intervjuar Rydberg för sin hembygdsbok ”Tärby – Kyrka och socken” och Rydberg förekommer även i en hembygdsfilm från Södra Ving (han bodde mot slutet av sitt långa liv i Nitta, slutligen enl. uppgift hos en son i Grude). Den i ingressen omnämnda ljudinspelningen har icke desto mindre utövat en stor lockelse på oss i Öna, alltsedan vi 2005 genom BT:s ”För 50 år sedan” blev uppmärksammade på dess existens:

60 indelta knektar på Regementets dag.
Årets Regementets dag på I15 kommer att gå till hävderna. Då samlas ett 60-tal av regementets kvarvarande 91 gamla indelta soldater till ett för I15 unikt knektagille.
Det blir sannolikt första gången sedan kungabesöket 1924 som så många indelta knektar på en gång samlas vid regementet.
Äldst i församlingen är 97-årige Albin Oskar Rydberg, Nitta. Det kommer att bli magnefonintervjuer med veteranerna för regementsarkivets räkning och kanske ett besök på Fristad hed. Bildtext: 97-årige soldatveteranen Albin Oskar Rydberg, Nitta, blir äldste deltagare i det unika knektagillet.
Källa: Borås Tidning - För 50 år sedan (publicerat 2005).

Förfrågningar, om de i notisen nämnda magnefonbanden, gjordes hos bland annat I15:s kamratförening, men utan resultat. Först elva år senare, sommaren 2016 började det så röra på sig; efter att jag i rask följd skrivit till två olika museala inrättningar fick jag tips om Krigsarkivet, och mycket riktigt, inspelningarna fanns där! När de var klara med sin digitalisering i slutet 2017, alltså ytterligare ett drygt år senare, damp äntligen ett kuvert ned i brevlådan, med de eftersökta ljudupptagningarna. Något av ett antiklimax infann sig dock, då det redan i första minuten av inspelningen meddelades att den äldste av alla i livet varande knektarna (med anknytning till regementet I15), Albin Rydberg, p.g.a. hälsoskäl inte kunde närvara – man hade hälsat på hos honom, men inte med inspelningsapparatur.

Albin Rydberg f. 1858, filmruta från Södra Vings sockenfilm 1951. Filmen finns att se på http://www.hembygdsforeningen.se/?page_id=67

Icke desto mindre finns det säkert många hembygds- och släktforskare som inte känner till dessa ljudinspelningar och har intresse av de gamla knektar som verkligen blev intervjuade och vars röster, om än med varierande kvalitet, finns bevarade. Nedan följer en förteckning över inspelningarna (något utökad mot Krigsarkivets originalförteckning, med bl. a. personuppgifter tillagda, för vissa av de inspelade).

Intervjuer med soldater m. m. – 2 st ljud-CD bestående av Krigsarkivets från kassettband 2017 digitaliserade ljudspår, uppdelade i spår och bearbetade för hörbarhet

CD nr 1 – Knektagille 1955
ÖI305_a_01.mp4 – Ursprungligen från “Band A.” Scotch Magnetic Tape No. 111 A-6, 1/4” x 600 ft.

1. Tore G Wärenstam presenterar kamratträffen och intervjuar Sven Karl Hedberg, Torestorp.

2. Fj Robert Andersson avslutar intervjun (en felsägning: Sven Karl Andersson ska vara Hedberg).

3. Fj Ivar Djurfors intervjuar: Hilding och Molin sjunger en knektvisa.

4. Hilding sjunger ensam “Anders han fria till Stina och sa: Älskade Stina vill du mej ha?”

5. Molin sjunger “Jäntor och raska drängar”.

6. Dagens eko i radio (Tore G Wärenstam, S K Hedberg intervjuas).

ÖI305_b_01.mp4 – Ursprungligen från “Band A….” Scotch Sound Recording Tape No. 111 A, 1/4” x 600 ft.

7. Överste Gustav Åkerman pratar med soldat Kvist, bl.a. om livet på Fristad Hed.

8. Fj Robert Andersson intervjuar Sven Karl Hedberg från Torestorp.

9. Hedberg berättar om inventarierna i Laddatorpet. (Mor vävde / Stege till vinden / Uniform ibland till kyrkan / Molin (?) / En fjär i brevet.)

10. J A Skoglund berättar. Fj Ivar Djurfors intervjuar. “Bra dialekt”. Skoglund, Johan August Född: 1880-06-12. Död 14/4 1960 Höga Ranagård 1:7 Skogsdal, Fotskäl, Västra Marks kn (Älvsborgs län, Västergötland). Född 12/6 1880 i Fotskäl. Änkling (31/10 1950).

11. Fj Ivar Djurfors intervjuar soldat Skog, Nordbacka rote i Hyssna. Sannolikt följande: Carl Johan Skog f. i Sätila 1878-07-09 och död 1961-08-15. Talar om dyrtidstillägg.

ÖI306_a_01.mp4 – Ursprungligen från “Band B.” Irish Green Band Professional No. 211, 1/4” x 600 ft.

12. Fj Robert Andersson intervjuar soldat Skog, Sandhult. “Ström har varit gift…” säger intervjuaren, och vid avslutningen säger han sig heta Evin Ström – om det är samma man – och avannonseras även som soldat Ström. Soldaten räknar upp sina rotebönder och deras gårdar i bl.a. Sandhult samt att det var “Roten nr 65”. Skog är ev. fel?

13. Fj Robert Andersson intervjuar soldat 192 Johan Oskar Ström (26 nya numret). Soldat för 151 Bönhult, Storegården i Fotskäls socken, född i Hyssna. STRÖM Johan Oskar. Född 1872-04-09 i Hyssna. Död 1963-03-29 i Göteborgs Masthugg. Antagen: 1895. Avsked: 1915

En hade julkost.

14. Fj Robert Andersson intervjuar K J Werner, Floby. Soldat 84. Gate. Eriksberg. Ingen knekt i hela släkten. Werner, Karl Johan. Född 1879-08-24 i Floby. Död 1966-11-24 på Vist Mellomgården, Floby. Änkling (22/11 1950). Antagen: 1899. Avsked: 1939.

Utbildning på roten. Visitation hos korperalen. Rotebonden kom och låste upp Knektakistan på…

Förhållandet till korperalen och kompanichefen.

Hur Werner kom till och från mötet.

15. Fj Robert Andersson intervjuar soldaten Ört, Strömma. ÖRT Johan* Alfred. Släktnamn: Andersson. Född: 1869-05-19. Död: 1958-06-26 (el. 27?). Antagen: 1891. Avsked: 1919. Rote: Härsnäs. MARKS KOMPANI. Sätila socken. Torpnummer: ÄR-00-0207.

CD nr 2 – Återträff och intervjuer 1956.
ÖI306_b_01 Inledningen är svårhörd och brusig.
“Band B….” Agfa Magnetonband Recording Tape, 180 m/ 600 ft.

1. Fragment av intervju. Oklart var det hör hemma.

2. En indelt soldat tackar regementschefen. Knektagille nr 2 inleds.

3. Regementschefen, överste Rosengren, tackar. Inspeln 2/6 1956.

4. En soldats tack till fv Sundstedt för kamratträffen 11/6 1955.

5. Fj Robert Andersson intervjuar Linus Nylén 11/6 1956 då Nylén fyllde 75 år.

ÖI307_a_01

6. Fru Nylén berättar om soldathustruns liv.

7. Hedberg i Torestorp berättar om sitt liv. Intervju i Hedbergs hem i Torestorp av fj Robert Andersson.

ÖI307_b_01

Denna den sista filen var en kopia av den första, men på högerkanalen finns vad som verkar vara en avslutning på Hedbergs intervju i Torestorp. Jag flyttade dessa sekunder till slutet av intervjun med Hedberg.

Bearbetning

Förstärkning av ljud, uppdelning i separata ljudspår samt viss brusreducering/anpassning (bas/diskant) av de mer svårhörda inspelningarna utförd på de från Krigsarkivet erhållna mp4-filerna, av Andreas Jansson, Ön Tärby, 2018-01-09. Originalupptagningarna på Magnefon-media liksom kassettbanden finns på Krigsarkivet och är katalogiserade i SVAR.

Kamratföreningen I15 i Borås har 2018 erhållit kopior av de bearbetade filerna, beskrivna ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *