Telia tv – inte programmerad

Förklaring till det obegripliga felmeddelandet ”inte programmerad” som kan hoppa omkring på tv-rutan. Man kan lätt luras att tro att texten hör till Telias tv-box (SDMC Telia Play Hub), men det är bara färgerna och typen av grafik (en kula som hoppar omkring) som är snarlik Telia-boxens – kanske ligger det Android-tv eller inspiration därifrån i grunden för båda.

Det är nämligen din LG-tv som skriver ut meddelandet ”Inte programmerad”, om det saknas kanaler att ta in från antenn. Om du har antenn och vill ta in kanaler den vägen, koppla då in antennsladden i teven och följ LG:s anvisning för att söka kanaler.

Annars (om du t.ex. har Telias tv-box), lös problemet genom att trycka på knappen som byter källa på fjärrkontrollen. Vanligtvis symboliseras knappen av en ruta med en pil i. Det kan annars stå ”Source” eller ”Input”.

På Telias nuvarande fjärrkontroll sitter knappen långt uppe till vänster – längt till vänster av tre knappar på en rad (se bild nedan). Tryck på knappen tills rätt HDMI-nummer markeras (testa alla om du inte vet). Det ska vara samma nummer som HDMI-kabeln från Teliaboxen sitter i, på baksidan av din tv.

”Felet” har alltså ingenting med Telia att göra, men genom Google-sökning (förslag på vad andra har sökt efter…) blir det uppenbart att många tror det, men de många Telia-sidorna som hamnar överst i sökresultatet ger inget svar. Det var anledningen till min beskrivning här, som kanske hjälper någon i framtiden.

AJ. 31/1 2024.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *