Uttal i SAOB – upphöjda siffror

Jag letade förgäves på SAOB:s hemsida efter uttalsangivelser för de ”upphöjda” siffror som används, t.ex. [fa3en2]. I den internetbaserade ordbokens hjälpfil (https://www.saob.se/hjalp/uppbyggnad/#uttal) finns en kortfattad beskrivning som lyder: ”ordet har huvudtryck på den stavelse där någon av siffrorna 3 eller 4 står”, men där framgår – såvitt jag kan se – inte hur 3 och 4 skiljer sig åt, eller vad andra siffror innebär (såsom 2). Jag fick nedanstående svar när jag skickade mina frågeställningar till ordboksredaktionen, och delar med mig av detta här.

Uttalsangivelserna i SAOB är tyvärr väldigt speciella eftersom systemet utarbetades innan någon standardisering fanns.

Siffran 4 står för akut accent (som i anden = bestämd form av and), och siffran 3 står för grav accent (som i anden = bestämd form av ande). Siffran 2 står för svagare tryck, ”biaccent” (och siffran 1 avser ännu svagare tryck).

Vidare ska det vara olika tecken för ”a” i de uppgifter du anger: f3en2 resp. fa3en2. Det första tecknet avser ett långt a-ljud (som i far) och det senare ett kort (”öppet”) ljud (som i fall).

Jag hade även frågat om varför uttalsangivelsen [fa3en2] förekom två gånger under ordet fan, och det var som jag förmodat med anledning av att den digitala versionen av ordboken inte återgav tecknen korrekt; det ena tecknet skall egentligen återges som en annan typ av ”a”, som beskrivs i det tredje stycket i svaret ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *