Assar Gislesson i slagsmål

Assar Gislesson, alltså Michel Gislessons bror i Espereds by, Gingri socken instämde 1687 ryttaren Lars Nilsson till tinget för att denne slagit till honom. Ärendet lades ned:

1687 den 11 Martij, höltz ord:e Tingh
i Åhs häradh och Hälstadh, wederwarande
Cronones befall. i Wälb:de Hans Framske[?],
Ländzman de:z [därstädes] Johan Andersson, Häradhz
Nämbd, och Tings--kende allmoge -/-
NEMBDEN COMPLET -/-

1. Nähr tinget wederbörl:n afkunnat och lyst
war, framkallades Ryttaren Lars Nillsson som
slaget till gårdbon Assar Gisslesson
Espredh*, dhet dhe tillstodo bägge parterne wara
PASSERAT uti dryckesmåhl, och som hwarcken
blånadt, blowjte eller andre store EXCESSER
woro skedde, och han intet medh wredz modh
dhet giordt, dy Kiändes detta i fölie af dht 18
Cap: TingM: B** L. L. af intet wärde.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAAAB:64 (1685-1687) Bild 3160 (AID: v190226.b3160, NAD: SE/VALA/0382503)

* Espered, Gingri
** Tingmålabalken (tingmaalabalker). XVIII. Komber maalsegende til tingh oc giffuer androm sak, wændir aather och wil han ey laghsökia, söke tha lænssman som för ær sagt; maalsegendhe haffui tha fortappat sinom ræth. Kristoffers Landslag, i avskrift enl. https://project2.sol.lu.se/fornsvenska/01_Bitar/B.L1.A-KrL.html).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *