Belägrade sin hustrus brorsdotter

 Upwiste för Rätten Befallningsmannens 
Swen Anderßon Richsdrotzetens* högborne
Gref Pähr Brahes Bref angående en förrymd
soldat Nills Tönßon** i Fornebod
som för fem åhr sedan utgick för högb:te Grefues
och herres bönder och be:te gård med begiäran
att Tingsrätten wille meddella sin ATTEST
huarföre han tog flychten då wittnade
häradts nämbd och tillstädes warande almouge
som där om wettenskap hade sedan
han i Tu åhrs tijd hade warit i Tiensten när
han bodde i Finnekumbla*** belägrade han
sin hustrus brorsdotter, och för samma meßgierning
med Kohnan Rymbde, huilcket sanningen
till styrko blef meddelt.

* Riksdrots-ättens (Brahe)
** Nills Tönßon = Nils Tönnesson?
*** Med tanke på att detta är ett mål i Ås häradsrätt torde det röra sig om Finnekumla by, Rångedala socken.

Källa: Källa Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAAAB:58 (1674) Bild 1120 (AID: v190220.b1120, NAD: SE/VALA/0382503)

Stavningen "messgierning" med "e" ter sig för övrigt mycket västgötsk! Här uttalas missgärning messgärning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *