Boken om Gretlanda och familjen Hjelmstedt

Hjördis Hjelmstedts intresseskapande släktberättelser och ett par fotografier på gamla hus sådde fröet till boken om Gretlanda by i Rångedala socken, som från våren 2022 finns att köpa av undertecknad.

Fotografi från Gretlanda 1918 (färglagt för bokens omslag).

Sommaren 2018 visade Hjördis Hjelmstedt (f. 1932) ett fotografi för mig, på ett hus som jag aldrig hade sett (bilden nedan). Byggnaden hade legat mitt i kurvan i Gretlanda, framför hennes tomt och såg ut att ha varit ett stenhus med träbeklädnad – vid tidpunkten för fotot i stort förfall. Min far (f. 1941) mindes att han och hans skolkamrater kallade huset för ”slottet” men för Hjördis och Gretlandas bybor var det ”Larsa-stuva”, efter en man vid namn Lars som hade bott där. Med tiden framkom det att Lasa-stuva var ett s.k. stöphus, byggt enligt den välkände boråsaren C. G. Rydins patenterade metod och det bör dessutom ha varit ett av de allra första (uppfört och brandförsäkrat 1834), med vilket Rydin annonserade i tidningarna (uppenbarligen som ett slags referensobjekt). Ägare var handlanden Anders Lund från Borås.

Henning, Jan och Gunilla vid Larsa-stuva i Gretlanda, 1945-50. Till höger i bilden syns Skattegårdens hus som ännu finns där. Henning Hjelmstedt (till höger) var Hjördis pappa. Jan och Gunilla Johnsson var syskon och bodde i sitt sommartorp Gläntan (närmare Fölhult).

Varje gång jag träffade eller pratade med Hjördis hade hon något nytt spännande att berätta, om sin släkt eller om Gretlanda. Hennes pappa Henning blev lämnad hos fosterföräldrar och hans biologiska familj flyttade till Amerika. Fosterföräldrarna var före flytten till Gretlanda hemmahörande på ett torp vid namn Lindeslätt, i Falskog. Även detta hus är borta (nedbrunnet före 1984 och numera med nya motorvägen över dess mark), men Hjördis hade flera fina fotografier från ett par besök som hon gjort med familjen där, när hon var ung och pappan ville visa stället.

Lindeslätt var det torp under Falskog Övregården som Hjördis Hjelmstedts pappa Henning kom till som fosterbarn 1898 (detta enligt hans egen uppgift i en tidningsintervju – i kyrkobokföringen står Henning dock skriven i Borås hos föräldrarna flera år in på 1900-talet, så flytten torde till en början ha varit en helt privat uppgörelse mellan föräldrar och fosterföräldrar). Efter att Henning och fosterföräldrarna flyttat till Skattegården i Gretlanda övertogs torpet av Lorentz Östberg och ”Ösbergs Kristina” (f.ö. August Färgs dotter) och gick då under benämningen ”Östbergska torpet” (enl. artikel i Sjuhäradsbygdens Jul). Torpet brann ned, troligen runt 1980, men fick på 1990-talet år ge sitt unika namn åt Hjelmstedts gård i Gretlanda (där fanns ju två Skattegårdar), när Hjördis återkom till sitt föräldrahem, och på så vis ville hedra det gamla torpstället.

Jag antecknade, fotograferade av och scannade in bilder och snart väcktes tanken på att göra en liten bok av materialet. Tre år senare hade det blivit över 200 sidor om Gretlanda och Hjelmstedts familj. Var och en av de på 1800-talet tio gårdarna i Gretlanda har fått ett avsnitt med uppgifter om innehavare genom tiderna, tillbaka till början av 1800-talet (därtill Kronäng och flera av torpen).

Hjördis släkt har kartlagts några generationer tillbaka i tiden, och tidigare okända släktskap uppdagats, t.ex. till släkten i Larsa-stuva och efter DNA-test till en okänd släktgren på farmoderns sida, i USA. Även långt tillbaka i tiden fanns spännande bekantskaper att stifta, inte minst med en av ledarna till det beryktade Hofmanupproret; Hjördis anfader Per Blomberg, var den ende av de tre dödsdömda som klarade sig med livet i behåll – Hoffman avrättades i Stockholm och den andre ledaren, Thomas Nilsson i Kållered, på ”galgbacken” i Fristad.

Ett par kapitel är inlånade med tillstånd: Tore Österhags artikel om ”Carlsteins dråp” och Hjördis mormor Idas många små folklivsberättelser som Karl Jansson nedtecknat och Rångedala Hembygdsförening utgivit för ett 20-tal år sedan. En artikel om den riksbekante lantmätaren och kartografen Kjettil Claesson har sin givna plats i boken (till större delen återpublicerad egen text från årsskriften Fristadsbygden), då han visat sig vara hemmahörande och mantalsskriven i Gretlanda i slutet av 1640-talet.

Nu, våren 2022 är boken Gretlanda och Hjelmstedts klar och en liten upplaga tryckt och hemtagen för försäljning.

Bokens framsida (omslag).

Boken kostar 300 kr om ni hämtar den hos mig på Ön i Tärby (Öna-vägen mellan Gingri-Tärby, gult hus i kurvan, närmast bron över Viskan). Bor ni i närheten kan jag komma hem med boken till er. Frakt (66 kr) tillkommer om ni vill att jag skickar den. Förlag: Code Combinations AB. Bokpriset är inkl. moms 6% (faktura för företag).

Kontakta mig på mejl, i rutan nedan, hemnummer (hitta.se), vanligt brev eller genom meddelande på Facebook.

För innehållsförteckning och register klicka här (länk).

För errata klicka här (länk).

Nyhet: ”Gretlanda i Nordiska museets byundersökning 1918” (enkelt svartvitt tryck med mjuka pärmar, till självkostnadspris, 40 kr). Detta komplement till den inbundna boken innehåller fler fotografier, ritningar och en detaljerad karta över centrala Gretlanda, med 1918 års beskrivningar av varje hus, dessutom några tillrättalägganden avseende den inbundna boken.

”Gretlanda i Nordiska museets byundersökning 1918”, är ett tillägg till den huvudsakliga boken.

Andreas Jansson, Ön 2, 513 96 Fristad
2022-03-27. Sidan redigerad 2022-05-10.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *