Buller och bång med ögonblicksfrälsning

En religiös rörelse af särdeles svärmisk art har uppstått inom Warnums, Tärby och Fänneslunda socknar, skrifves till Borås Tidning. Det synes vara några från Amerika hemkomna personer, barn till pensionerade folkskoleläraren J. Andersson i Wäla, som åstadkommit rörelsen. Då den tager sig uttryck i högljudd bön och sång, ”vittnande”, buller och bång med ögonblicksfrälsning mot kontant erkänsla och således liknar frälsningsarméns tilvägagångssätt, torde med skäl kunna misstänkas, att samma armé står bakom det hela.

Borås Tidning 1891-12-22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *