Testamente Myrås och Öhna 1855

I Domboken för Ås häradsrätt 1855 återfinns ett testamente där paret Magnus Andersson och Catharina Andersdotter anger att den efterlevande ska få sitta i orubbat bo. I den första paragrafen nämns även att Catharina – om maken avlider före henne – skall ha laglig rätt även till gårdarna Myrås och Öna, som Magnus förvärvat innan giftermålet med Catharina. Det rör sig uppenbarligen om Myrås och Öna i Brämhults socken, och inte som jag till en början trodde eller hoppades Öna i Tärby socken.

Inledningen av testamentet lyder:

1:o Att min M. Anderssons kära hustru Catharina Andersdotter efter min död eger laglig giftorätt uti min före äktenskapet förwärfda fastighet 1/8 mt Myrås och 1/4 Mtl Öhna;

2:o Att hwilkendera af oss den andra efterlefwer, skall den i sin lifstid, eller så länge den finner sådant lämpligt, fortlefva i orubbat bo och fri disposition af all i vårt bo då befinlig fast och lös egendom…

Källa: Ås häradsrätt (P) AIa:118 (1855-1855) Bild 70 (AID: v530477.b70, NAD: SE/GLA/11128)

Detta var alltså bara ett s.k. slumpfynd för min del, men gör gärna ett glatt tillrop i meddelandefältet nedan om ni härigenom hittade ett testamente av intresse för er!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *