Tilltalsnamn i släktforskning, Gedcom och FamilyTreeDNA

Konceptet tilltalsnamn tycks inte vara allmänt känt i världen, åtminstone inte för engelskspråkiga utvecklare av släktforskningsprogram eller bland dem som tagit fram standarden GEDCOM. En standardiserad möjlighet att markera tilltalsnamnet saknas i släktforskarsammanhang.

I ett av de större svenska släktforskningsprogrammen, Disgen, anges tilltalsnamnet genom en asterisk (mitt namn t.ex. ”Per Andreas*”). I andra program noteras det på andra sätt (t.ex. versaler), och om anvisningar saknas för hur tilltalsnamn ska matas in händer det att folk hittar på egna sätt.

Vad jag förstår förekommer tilltalsnamn åtminstone i svenskan och tyskan (Rufname); det borde därför finnas ett stort behov av en vedertagen standard. I brist och väntan på en sådan standard kan det vara bra att ha ett sätt att leta upp och ersätta den ”egna” notationen om man t.ex. laddar upp GEDCOM-filer till ett annat system eller vill importera dem i ett annat släktforskningsprogram på datorn.

Frågan kom upp med anledning av att FamilyTreeDNA i sin överblick endast visar det första av de inmatade förnamnen; ytterligare förnamn ser man endast om man slår på läget som visar detaljer i släktträdet (vilket man i.o.f.s. helst endast bör använda!) – eller klickar upp detaljrutan.

Instruktion för att söka upp de NAME-poster vars tilltalsnamn inte står först, i en GEDCOM-fil:

 1. Ladda ner textredigeringsprogrammet Notepad++ och installera det.
 2. Öppna Gedcom-filen
 3. Sök med hjälp av följande regular expression fram de namn som har asterisk och som inte redan står först bland förnamnen.
  1 NAME \w+ .*?([\w"\)]+\*).*
  

  Detta letar upp NAME-rader som har några bokstäver först (\w), d.v.s. ett första namn, följt av ett mellanslag och därefter ytterligare ett namn där vi kräver att det har en asterisk i sig. Uttrycket ovan uppdaterades den 30/7 2020, så att det nu även tar hänsyn till att man kan ha lagt in citationstecken eller parenteser runt ett namn.

 4. Ändra namnen så att de får det önskade utseendet. För FamilyTreeDNA är troligen enda sättet att byta ordning på namnen, eller helt radera de namn som inte är tilltalsnamn.
  OBS: Att ändra namnföljden eller radera förnamn som inte är tilltalsnamn, kan få som följd att andra släktforskare får svårare att identifiera personer, oavsett om man själv tycker att trädet ser mer korrekt ut när rätt tilltalsnamn visas.
Sök-rutan i Notepad++ med söktyp ställd på Regular expressions. Ovanstående regular expression söker fram de NAME-poster, i en GEDCOM-fil, vars tilltalsnamn (markerat med asterisk enligt Disgens notation) inte står först i räckan av förnamn. Se punkt 3 i texten ovan för ett uppdaterat Regex att kopiera, modifierat efter att bilden gjordes!

För att avlägsna alla asterisker, sök på

(1 NAME .*?)\*(.*)

och ersätt med

\1\2

Jag försökte genom nedanstående e-brev uppmärksamma FamilyTreeDNA på problemet och frågade dem om de hade något sätt för att hantera tilltalsnamn:

Question to FamilyTreeDNA
Andreas Jansson – Apr 25 2018, 08:32 AM
When importing Gedcom, do you then handle the primary name in any certain way? In Sweden we have what we call tilltalsnamn, and in Germany the same is called Rufname.
For example, my given names are Per Andreas, but my tilltalsnamn is Andreas, despite the fact that it’s the second name in order, and the order of the names is not something you change.
In a couple of common Swedish genealogy programs you indicate tilltalsnamn by adding an asterisk to the name: Per Andreas* Jansson, and I’ve read about germans putting the Rufname in capital letters (Per ANDREAS). As far as I know this is missing in the gedcom standard. The closest thing is NICK, but the NICK keyword should indicate a name that the person not really has.
The problem is visible on the trees of FtDNA, where you only show the FIRST name. No one knows me as ”Per”. Do you have a way to handle this?
Answer from FamilyTreeDNA
Your feedback and experience have been forwarded to our team. I hope we can provide a more responsive myFamily Tree page in the future.
Best Regards […]
Svaret var något av ett ”goddag yxskaft”, tycker jag. Min fråga hade ju inte med ”responsiva släktträd” att göra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *