Bilagor till flyttningslängder Rångedala 1892-1897

Ernst Julius Samuelsson
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00623

1895-04-19 [Min farfars mor Hilma Samuelsdotter och några av hennes syskon inflyttar till Rångedala från Hällstads socken]
Emma Bernhardina Samuelsdotter
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00282

Hilma Josefina Samuelsdotter med anteckning om Arvid, sedermera Söderberg, på baksidan av lappen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00283

Albin Donatus
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00285

Hulda
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00286

Jesper Petrus
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00287

Ny RULLE 1895 på sidan 335 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00335

Karl Richard Benjaminsson [Öna… d.v.s. senare ägare till gården som på 2000-talet har adress ”Ön 1” i Tärby]
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00380

Adel Larsson och hans hustru Eva Charlotta Roth [Stämmer detta med Adel på Tomta, Finnekumla?]
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00388

Ester Lundin [Namnet känns igen…]
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00395

Drängen Karl Edvard Johansson född 1875-01-12 [trol. ej i min forskning]
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00403

Drängen Frans Andersson från Öhna Storegården f. 1865-06-22 afflyttar till N. Amerika. Dat: 1890-04-25. Med sitt eget UTVANDRARE-KONTRAKT [ utvandrarkontrakt ] nr 33045 på efterföljande sida!
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00421 och
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00422

Utvandrare-kontrakt n:o 33045 – Frans Andersson, dräng från Öna by i Tärby socken.

Handskrivet papper avseende samme Frans ovan: Att min svåger Frans Andersson som återkommit från America eger mitt tillstånd att hos mig mantals- och skattskrifvas erkännes: Öhna den 3 januari 1896. O Rydberg. m. h. å. p [med hand å penna] Bevittnas af: Albert Carlsson Öhna.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00424

Baksidan: Att drängen Frans Andersson förr skattskrifven i Öhna som återkommit från Amerika sistlidne April månad under tiden från hemkomsten fördt en i allo hederlig vandel och ett anständigt uppförande varder härmed på behäran intygadt. Öhna den 7 Januari 1896. Albert Carlsson Rupert Johansson J. S. Johansson
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00425

Elin Zenobia Augustsdotter inflyttar från långared Östergård, Dalstorp. [Sedermera Albert Carlssons hustru, Öna, Tärby]
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00438

Enkan Kjertin Larsdotter från Hjortryd Östergården (Hjortsered, Gingri?) född 1832-01-21 i Toarps församling. Flyttar till New York i N. Amerika betygar … 1896-05-29. [Okänd för mig, men att en kvinna på 64 år ger sig i väg är imponerande. Nästa papper visar att Kristina Larsdotter f. 1820-07-02 i Hällstad, (Älvsborgs län), vid Gretlanda Nedregården, Rångedala flyttade till New York samtidigt. Hon var alltså 76 år gammal! De två damerna kände väl varandra, änkor var de båda två och gissningsvis hade deras barn i Amerika betalat för biljetter, så att de skulle få se sina barnbarn!? – Spekulation och oforskat!]
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00445

Hulda Gabrielsson f. 1871-09-17 i Yllestad, Skaraborg (R) [Bör höra till Lyckegården, Rångedala]
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00543

1897 (bild med det årtalet)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00564

Ernst Julius Samuelsson från Möne Mellomgården född 1870-03-29 i Hellstads församling i Elfsborgs län flyttar till Rångedala betygar Möne församling 1897-10-22. [En av min farfars morbröder?]
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061703_00564

Hela denna samling, som ligger gratis åtkomlig på riksarkivet, nu genombläddrad i jakt på ledtrådar efter Linus Gustafsson Johnsons och Hilda Carlsson Öhmans ankomst till Sverige i början av 1897 (ev. slutet av 1896). Jag noterade då personer som jag kände igen eller som jag av någon anledning tyckte verkade intressanta. Det fanns en del exakta dubbletter och väldigt många för mig okända namn på de över 600 sidorna.
Den 12 september 2019. Andreas Jansson, Öna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *