Blockera Googles webbtypsnitt i Windows

Ett enkelt sätt att blockera Googles webbtypsnitt (t.ex. Google Sans och Roboto), åtminstone när de hämtas från Googles egen webbserver, är att lägga till en rad i Windows hosts-fil, som dirigerar om fonts.gstatic.com till en icke existerande IP-adress. Raden i hosts-filen kan t. ex. se ut så här:

127.99.99.99        fonts.gstatic.com

Med denna ändring tror din dator att fonts.gstatic.com finns på en IP-adress med numret 127.99.99.99, ett nummer som du förhoppningsvis inte använder till någonting!
Hosts-filen återfinns i mappen C:\Windows\System32\drivers\etc

När GMail-sidan inte hittar typsnitten på gstatic-adressen, kommer istället typsnitt från din egen dator att användas.

Ovanstående enkla åtgärd räcker för att blockera webbtypsnitten i GMail. Men vill man ytterligare ”förenkla” för Windows kan man dessutom blockera IP-adressen ifråga (i exemplet 127.99.99.99) i Windows brandvägg. Jag kan tänka mig att det ger en liten prestandaförbättring(?)
I brandväggen (Windows Firewall) går man i så fall in under Outbound rules och lägger till en ny regel (new rule…):

General action
Block the connection

Protocolls and ports
protokolltyp: TCP
remote port (specific): 443

Scope
Remote IP address (These IP adresses): 127.99.99.99

Programs and services
This program: %ProgramFiles%\Mozilla Firefox\firefox.exe <– begränsar blockeringen till anrop från Firefox (ej nödvändigt).

 

Varför blockera webbtypsnitt, kanske någon frågar sig…

Den största anledningen till att blockera s. k. webbtypsnitt är att sådana typsnitt inte kan visas med gott resultat om man ställer datorn på ”Best Performance” (och därmed väljer bort kantutjämning på typsnitt) samt heller inte har funktionen ClearType aktiverad. Genom att slå av kantutjämning och ClearType får man knivskarpa lokala typsnitt (typsnitten som finns i din Fonts-mapp på datorn), men webbtypsnitten, som fungerar på ett annat sätt, blir istället oregelbundna med vissa grundstreck (typsnittens vertikala ben eller pelare, på engelska stem)  som blir tjocka och andra som blir smala. Mycket svårläst, se nedan till vänster:

 

 

 

 

 

 

Till vänster syns en skärmdump från denna min egen sida, som dessvärre använder sig av det vidriga typsnittet Open Sans; ett webbtypsnitt med stora problem i Windows med ovan nämnda inställningar. Till höger samma text, men med tyspnittet utbytt till Verdana, av webbläsartillägget Stylus. (Jag brukar oftast byta ut problematiska Sans Serif-typsnitt mot Arial.)

Webbläsartillägget Stylus finns för flera olika webbläsare och kan påverka utseendet på webbsidor, bl. a. genom att byta ut typsnitt.
Jag fick dock problem med att anpassa Googles nya utseende och gav upp att försöka hitta vilken rad i stylus-konfigurationen det var som ställde till det, därav ovanstående ”fullösning” med IP-blockering. Här finner ni annars mina vanliga inställningar för Stylus: ClearType-Substitutions-for-Stylus-in-Mozilla-FireFox (utformade för Stylus i Mozilla FireFox, men de torde vara lätt anpassningsbara för andra webbläsare, om det ens är någon skillnad).

Noterar nu några dagar senare en nackdel med IP-blockeringen: På samma IP-nummer hämtas symboler som GMail använder för att bläddra mellan veckonummer och dylikt, och dessa symboler saknas helt i det lokala standardtypsnittet. Återstår att komma tillrätta med Stylus i Gmails senaste inkarnation (2018).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *