BOSCH MUM6N22 degskålen fastnar

Reparation av hushållsassistent Bosch universal plus 1000W efter att degskålen fastnat allt hårdare efter var körning.

Modell: E-Nr. BOSCH MUM6N22/01
FD 8912
Serial No: 932951
Type: CNUM80
Troligen gäller samma anvisning och reservdelar även MUM6N22/02 och MUM6N22/03.

Problem: degbunken fastnar i uttaget på apparaten efter körning och är mycket svår att ta loss.

Orsak: Drivaxeln och uttaget är utslitna, och drivaxelns ”kors” vrider sig i uttaget, så att korset kilar in sig i den smalaste delen av det korsformade ”hylsan”.

Utslitna delar. Till vänster drivaxeln och till höger uttaget i assistenten. Uttaget går inte att byta för sig, utan reservdelen som behövs kallas drev; drevet är en stor ”klump”, som även inkluderar remskivan.

Dessa två delar torde vara de som slits mest. Tyvärr kan man inte byta ut endast uttaget, utan man måste köpa hela den reservdel som kallas drev och är en rätt stor ”enhet”.

Trots att det bara är det korsformade uttaget som är utslitet måste hela delen ”0107” i Boschs sprängskiss bytas ut. Den leder till artikelnummer 00644244 i reservdelslistan. Observera att detta ”drev” levereras med remskiva på undersidan – remhjulet ifråga syns inte på sprängskissen, vilket gjorde mig orolig då det inte var självklart om det ens skulle att ta loss, eller hur man skulle göra i så fall, men det behöver man alltså inte tänka på

Man kan tycka att denna förslitningsdel – själva uttaget – skulle gå att konstruera i form av en gängad hylsa för byte ”utifrån” – så är dock ej fallet.

Reservdelar finns att köpa på Boschs svenska supportsida. Gå till sidan https://www.bosch-home.se/service och välj ”sök efter reservdelar”. Mata in e-numret på din modell för att från sprängskissen och reservdelslistan välja de delar som du behöver. I föreliggande fall var det följande:
Drev: 00644244 kostnad 965,40 inkl. moms.
Drivaxel: 00644256 kostnad 191,40 inkl. moms.

De mindre delarna till drivaxeln finns att köpa separat, men ska man köpa själva axeln måste man köpa ”hela paketet”, i.o.f.s. överkomligt pris om c:a 200 kr, och de små detaljerna såg väl inte helt fräscha heller för den delen.

Om man gick med i medlemsklubben ”MyBosch” fick man 10% rabatt och fraktfri beställning. OBS: bonuskoden för ny medlem måste letas upp och matas in i ett av de första stegen för beställningen, så se till att ha den redo innan beställning görs, du kan behöva logga in eller söka efter bonuskoden!
Totalsumman efter rabatt blev 1041 kr inklusive moms och frakt, och betalades med kort på Boschs hemsida. Delarna kom till utlämningsstället redan dagen efter beställning. Priset kan jämföras med c:a 2000 kr för en ny apparat där vi inte vet om de gamla tillbehören, såsom köttkvarn, passar. Lägg därtill det något renare samvetet som följer genom att reparera, istället för att köpa nytt.

Bosch skriver om miljömedvetenhet och att man i många fall kan reparera deras produkter själv. Deras beställningssida och sprängskisserna är föredömliga. Dock saknas anvisningar för hur man monterar isär och ihop apparaterna som man ska reparera och vilka verktyg man behöver. Jag har ännu inte fått något svar på den fråga kring vad för slags ”bits”, ”torx” e.d. som behövdes för att montera loss motorn – jag skickade frågan från Boschs hemsida, i kontaktformuläret, men efter att jag tryckt på ”skicka” kom det inget meddelande om att min fråga hade gått iväg, ej heller något automatsvar att de tagit emot frågan. Det blev istället en gissningslek att försöka öppna köksmaskinen, något som företogs innan reservdelarna beställdes. Nedan följer mitt eget tillvägagångssätt:

  1. Lossa de fyra skruvarna under maskinen med en vanlig stjärnskruvmejsel.

2. Stick in en flat skruvmejsel i hålen utmed plasthöljets kant, för att haka loss höljet. Här kan ett visst mått av envishet och/eller våld krävas.

Det orangea strecket symboliserar mejseln. Den lilla haken vid den gula pilen vilar över en plastdetalj som inte är speciellt hållbar, vilket innebär att dessa små plastbyglar går sönder om man trycker in mejseln för långt för att haka loss plasthöljet. Skruvarna är ändå det som huvudsakligen håller ihop maskinen.

Det är inte hela världen om någon av plasttapparna går sönder, men om man inte trycker in mejseln för långt och förstår hur man behöver trycka för att haken ska lossas, så bör man kunna lyckas med konststycket att öppna maskinen utan alltför mycket åverkan.

3. Skruva loss motorn från drevet. Motorn är fastskruvad i drevet med fyra skruvar. Deras huvuden kräver något slags torx-bit (eller mejsel). Det verktyg som visade sig passa var märkt T25.

Man behöver en ”T25” enl. ovan för att skruva loss motorn från drevet.

4. Sätt i det nya ”drevet” och skruva ihop maskinen.

Efter att motorn skruvats fast på det nya drevet, lägg på remmen på det lilla hjulet först, så är det lättare att dra på remmen på det stora efteråt (betydligt lättare än tvärtom).

Lägg remmen runt det lilla hjulet FÖRST (inte som på bilden)!

Tryck på plasthöljet, skruva fast bottendelen. Byt ut drivaxeln som går genom degbunkens mitt (ett enkelt handgrepp att ta loss och motsatt för att vrida tillbaka) och testa maskinen!

De nya delarna på plats! Det föreligger visst glapp även mellan de nya delarna – så även på en ny maskin – men nu är drivaxelns kors bredare än själva axeln, som det ska vara (den utslitna axelns kors var nästan jämntjockt med den runda staven), och tapparna i drevuttaget ser ut som de ska! Förhoppningsvis ska maskinen hålla lika länge till efter denna reparation.

2 reaktioner till “BOSCH MUM6N22 degskålen fastnar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *