licservWinOmnisApi orsakar programkrasch i Win10

Promlemet: När jag försökte starta ett gammalt program (AdJob 4.5) visades dess bakgrund under någon sekund, för att sedan försvinna utan spår. Programmet fungerade föregående dag, och jag kunde inte se vad som skulle ha orsakat det att upphöra att fungera. Jag hade visserligen gjort en ”Repair” på FortiNets Forticlient (VPN), uppdaterat FileZilla och FireFox (med automatik). Inget av detta borde påverka andra program, men man vet ju aldrig. Windows loggbok (event viewer) visade följande felmeddelande under ”Windows logs/Application”:

Faulting application name: ADJob 4.5.exe, version: 5.2.2.0, time stamp: 0x4fd5c0c2
Faulting module name: licservWinOmnisApi.dll, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x4fcce87c
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x00026d4f
Faulting process id: 0xd8c
Faulting application start time: 0x01d5c6ff4a21d70d
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\ADJob 4.5\ADJob 4.5.exe
Faulting module path: C:\Program Files (x86)\ADJob 4.5\licservWinOmnisApi.dll
Report Id: e855d801-f311-412b-b41c-c74546f36725
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:

Jag testade att ställa om genvägens egenskaper så att programmet startades i kompatibilitetsläge ”XP”. Då visas ett antal felmeddelanden, som eventuellt inte har med det egentliga felet att göra.

Jag hade exakt samma problem i början av september 2019, men då avhjälptes det av en installationsfil med aningen nyare datum, från programtillverkaren. Ominstallation från samma fil hjälpte inte nu.

Härpå följde sökande på Google efter felmeddelandet (som kan uttydas ”Access violation”) och otaliga ominstallationer av AdJob, liksom försök med kompatibilitetslägen, jämförelser med fungerande installation på annan dator, försök att återställa registret till en restore point då programmet ännu fungerade (jag avbröt detta efter c:a 8 timmar utan att något hänt – återställningen verkade ha hängt sig), m.m. innan jag kom på…

Lösningen: Windows Update.

Jag hade för länge sedan avaktiverat Windows Update, troligen i och med att jag vid den tidpunkten inte ville riskera att datorn förändrades på något sätt. Efter att ha kört Windows Update och senaste versionen av Windows 10 installerats, fungerade AdJob som vanligt igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *