Fiberkrig – pengarna finns i nätägandet

Nedan följer originalversionen av den debattartikel som BT införde den 2/8 2016 (se även tillhörande diskussion på BT:s Facebook-sida).

I de flesta svenska dagstidningar kan vi läsa om pågående ”fiberkrig”. Jag ser däremot aldrig att någon fördjupar sig i varför detta marknadskrig pågår. Genom mitt eget engagemang i en av de femton fiberföreningar som finns i Borås kommuns glesbygd har jag även fått viss inblick i hur denna fibervärld fungerar.

Konkurrensen om fibermarknaden i stadens tätorter är hårdast i områden med hög inkomstnivå samt även där det är lätt att gräva ner fiber. I Borås tätorter försöker marknadens aktörer att övertrumfa varandra med mer eller mindre generösa anslutningserbjudanden. Villaägarna bör ställa sig frågan varför marknadens aktörer är så angelägna att erbjuda fiber och varför anslutningskostnaden varierar trots likartade förhållanden samt varför det helt i onödan byggs parallella fibernät. Säkert skulle kraftiga reaktioner uppstå om flera elföretag droge fram parallella elnät på motsvarande sätt.
Varför är då IP-Only, Fibertjänst och Skanova (Telia) så angelägna om att bygga fiber i Borås, där kommunalt ägda fiberbolaget Splitvision redan är etablerat?

Nätägandet genererar stora vinster

Min egen slutsats är att marknadens drivkraft återfinns i de stora intäkter som dessa nät under lång framtid kommer att generera till nätägarna, via dolda nätavgifter. Tjänsteleverantörerna (Bahnhof, Alltele, Telia med flera) måste nämligen betala en avgift till nätägaren för att få leverera tjänster via deras fibernät till konsumenterna. Observera att vissa nätföretag brukar påpeka att de inte tar ut någon nätavgift. Det är emellertid en sanning med modifikation, då avgiften istället döljs i kostnaden för levererade tjänster (internet, IP-TV och telefoni). Kommunala Splitvision är inget undantag även om de idag också har en synlig nätavgift på 39 kr som självfallet knappast täcker avskrivningskostnader samt till att driva och underhålla nätet. En avgörande skillnad för konsumenterna är ändå att vinsten på en fiberanslutning från privat marknadsaktör går till företagets aktieägare medan vinst i Splitvisions fibernät går till Borås Stad och dess innevånare.

Min uppmaning vid valet av fibernät: tänk långsiktigt innan du tecknar anslutningsavtal med nätägaren och undersök vad månadskostnaden för tjänsterna kommer att bli. Det är svårt för konsumenten att veta hur stor andel av månadskostnaden som slutligen hamnar hos nätägaren, men att summan är ansenlig kan var och en förstå vid följande prisjämförelser:

Från KalixNets 157 kr till Telias 379 kr för exakt samma internettjänst

Via Kalix kommunägda KalixNet är kostnaden för internet 100/100 Mbit/s + IP-telefoni, med Bahnhof som tjänsteleverantör, endast 69 kr per månad plus synlig nätavgift 88 kr eller totalt 157 kr per månad.

Kostnaden på 69 kr ger en bra fingervisning om vad tjänsteleverantören Bahnhof verkligen får ut av månadskostnaden (även i andra nät).

Samma Bahnhof-tjänst kostar:
318 kr via Borås kommunägda Splitvision (279 kr plus synlig nätavgift 39 kr).
368 kr via Fibertjänst (genom Telia-anknutna Qmarket).
369 kr via Telia (i Ulricehamn kostar samma tjänst 379 kr).

Bredbandskostnader nätavgift resp tjänst

Räkna på lång sikt och se till helheten

Som konsument av fibertjänster vill jag ge alla rådet att se till helheten: sätt kostnaden för tjänster i relation till anslutningskostnaden. De ”öppna näten” bidrar inte mycket till prispress, när den större delen av månadsavgiften går till nätägaren och inte till tjänsteleverantören.

Att transparent uppge hela nätavgiften som KalixNet gör, borde vara en skyldighet.

De stora nätavgifterna som döljs i månadskostnaderna informerar ingen om. Det är dessa som är anledningen till ”fiberkrigen” och oviljan till samarbete.

Hoppas härmed att var och en nu förstår varför så många aktörer vill äga egna fibernät.

Åke Jansson


 

Nedan följer länkar för kontroll av prisuppgifter för internettjänster (priserna i texten och diagrammet ovan hämtades i augusti 2016).

Fibertjänst återfinns under QMarket, som är Teliaägda Zitius tjänsteportal:
http://fibertjanstboras.qmarket.se

SplitVision::
http://splitvision.stadsnatsfabriken.se/serviceguide/

Telia:
https://www.oppenfiber.se/tjanster

Prisuppgifterna för KalixNets internettjänster:
http://www.kalixnet.se/serviceguide

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *