En fura i Tärby (1916)

Fura vid Dagmars stugaSkogens jättar falla. Vid skogshuggning hos hemmansägaren Carl Andersson i Tärby Larsagården [sannolikt nuvarande ”fabriken”] fälldes en större tall mätande vid stubben ej mindre än 91 cm i diameter och lämnade tre stycken vackra sågtimmer.”
Ur: Vestkusten, Number 20, 18 May 1916

Med hjälp av att diametern * pi = omkretsen kan vi sluta oss till att tallen var c:a 285 cm i omkrets ”vid stubben”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *