Farmare i Buenos Aires – besökte hembygden i Tärby 1887

Petter Johnson, farmare i Buenos Aires besöker hembygden i Tärby socken, Västergötland.

Avskrift av ovanstående:

En ung svensk, Petter Johnson, reste för 10 år sedan till Syd-Amerika hvarest han i trakten af Buenos Ayres efter många svårigheter lyckades erhålla anställning som dräng hos en farmare. Genom sparsamhet har han under årens lopp lyckats förvärfva sig en egen farm, och antog då namnet Bright. Hans besök gällde Tärby i Vestergötland, der hans föräldrar ännu lefva. Ändamålet med besöket är, att hjelpa de gamle och att till sitt nya hem medföra sin barndomsbrud.
Ur ”Vestkusten”, Number 25, 17 September 1887.

Om svensk närvaro i Argentina kan man läsa mer på följande länk: http://sueciaenargentina.com/svensk/index.html.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *