Om konsul Scherman

… hwilken häromdagen
i Skellefte sökte medelst pistolskott afdagataga
twänne sina bolagsmän, yttrar ”Förposten” i
Göteborg följande: Denne Scherman är af
gammalt ryktbar för sina extravaganser, ända
från den tid, då han för 25 eller 30 år sedan
wistades dels i Göteborg och dels på Lilla Edet.
Wid den tiden företog han sig en dag att i
wredesmod rusa ut från ett grosshandelskontor
wid södra Hamngatan, der han då war anställd,
och direkt kasta sig i den midt för liggande hamn-
kanalen, i uppenbar afsigt att dränka sig. Detta
förhindrades dock, trots hans ifriga motstånd,
och i innan kort stod han åter på kajen, barhufwad
och i frack. Han twangs nu att omedelbart
spatsera upp till poliskammaren, der ombyte af
kläder skedde, och gunstig herrn för en stund ned-
bäddades. Lifmedikus F. blef wid tillfället ef-
terskickad och inskränkte sig till att yttra: ”herrn
är en ko-ko-komplett gagg-gaalning!” – Men nu
det är wäl slut på Kalle Schermans wilda idrot-
ter, som efterhand blifwit af en mera swårartad
natur.

Källa: Tidning För Wenersborgs Stad Och Län, 1869-02-12.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *