Rannsakning på boskapshjälp och mantalslängder 1629-1637

En del mantalslängder hittar man som av en slump. Nedan följer ett kortfattat register över volymens 4-5 huvuddelar, samt direktingångar till några av de orter som ligger mig nära (Ås härad, Västergötland). // Andreas

Avkortningslängd på boskapshjälp för Dalsland, Västergötland, odaterade (en sida).

Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00007

Rannsakning på boskapshjälp och mantalslängder för Älvsborgs län, Västergötland 1629

Ortsregister på bild 11:
Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00011

Ur registret: Fristad: 7v Gingri 6r Rångedala gäll 5v

Bild 18 Gingri
Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00018

Bild 19 Tärby socken (1629)
Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00019

Rannsakning på boskapshjälp och mantalslängder för Skaraborgs län, Västergötland 1629

Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00053
Med ortsregister på följande sida (bild 54)

Mantalslängd uti Skara stad anno 1629
Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00118

Rannsakningslängd 1637

Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00163
Med ortsregister på följande sida (bild 164)

243 – Fristad
Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00243

246 – Rångedala, Tärby, Varnum
Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00246

249 – Gingri
Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00249

Ransakningslängd 1637 (ytterligare längder)

250 – Fristad
Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00250

251 – Rångedala gäld
Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00251

Avkortning på kvarntullen (5-markshjälpen) för … i Värmland 1631

Från bild 283 till slutet av volymen
Källa: Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter, Rannsakningar serie 1: ang. boskapshjälp m m, SE/RA/5118/4/2 (1629-1637), bildid: A0070549_00283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *