Spår av forntida skogsbrand i Tärby?

Vid en granplantering som företogs i maj 2020, öster om Vallen i Tärby socken, hittades träkol på ett flertal ställen i den lägre belägna delen av terrängen. Kolet har legat nere i jorden och blottlagts vid bearbetningen inför nyplanteringen. Även kolsvarta (tunna, kanske 3-5 mm) rötter som gått ner djupare i mineraljorden återfanns på ett par ställen. Mitt förslag är att detta kol – just med tanke på att det verkar ha bildats även på djupet i rötter – utgör rester från en gammal skogsbrand, men jag har ingen aning om när denna kan ha inträffat… Och det är ännu endast en lekmannagissning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *