Ulrika Alexandersdotter 1859

År 1859 d. 24 Januari förrättades Bouppteckning efter Enkan Ulrika Alexandersdotter i Wäd, hvilken i denna Månad afled och efterlemnade såsom arfvingar:
Sonen Johannes Andersson i Stafvared;
aflidne Sonen Sold. Per Alts omyndige barn
August, Anna Charlotta, Emma Christina och Carl Johan (Per Alt var i lifstiden gift med efterlevande Enkan Johanna Andersdotter);
Sonen Magnus Andersson i Romsås;
Dottren Inga Maria Andersdotter, gift med Fahnjunkaren Herr E. G. Lenberg i Wäd;
Sonen Carl Andersson i Öhna;
aflidna Dottren Katrina Andersdotters omyndige barn
August, Anna Christina och Claes Emanuel (Katrina Andersdotter var i lifstiden gift med efterlefvande Sold. Petter Skog vid Sölfvarp);

Qvarlåtenskapen uppgafs utaf Fahnjunkaren Herr E. G. Lenberg i Wäd och hans Fru Inga Maria Andersdotter, samt antecknades och värderades, som följer…

[…]

Utestående Fordringar
———————
Hos Herr Fahnjunkare E. G. Lenberg i Wäd Capital 50 (ränta 24:39) Tot: 74:39
Hos Sold. Petter Skog vid Sölfvarp Capit: 50 (ränta 16:47) Tot: 66:47
Hos Carl Andersson i Öhna Capit 233:33 (ränta 19:18) Tot 252:51

Källa: Ås häradsrätt (P) FII:33 (1856-1859) Bild 738 / sid 1463 (AID: v143428.b738.s1463, NAD: SE/GLA/11128)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *