Ås-bönderna hugger över häradsmärket

[Slumpfynd – avskrift för allmänt intresserade.]

11. Åssboerne Cont. [kontra] Rikzdråtzens bönder om wedhygge

[1646 den 3 juni, Laga häradsting i Gäsene härad, Ljung.]

Dito besuerade sigh hr Johan Wrangels Bönder i Åhs
häradh, och Långerydh*, att Rikzdråthens bönder i Elffuestorph**
skulle hugga öffuer Häratzmärket. Men Elffuestorpz bönder
säger Långerydhz bönder hugga inpå deras skogh och så öffuer rå-
gången, som i Sal. Anders Torchelsons Synebreff [?]p[?]puteras,
Så emedan Räten icke weet huilken dhen andre haffuer oför-
rättat. Ty skola tre af Nämbden i Giäsene Häradh och 3 i Åhs-
härad, detta ransaka och så till nästa tingh.

Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAAAB:17 (1646-1647) Bild 1970 / sid 48 (AID: v190180.b1970.s48, NAD: SE/VALA/0382503)

* Frälsegården Långared i Murums socken.
** Ulvastorp, Alboga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *