Sven Andersson i Öna slog rättare på möte i Härna

[1646 den 3 juni Lahga ting i Ås härad, Hällsta]

17.
Dito Inlades i Rätten Anders Torchilssons Ransakningh
daterat Hällstadh dhenn 22 Junij 1644, Förmälandes dhet Bengt
i Fäneslunda, sampt Suen Andersson i Öna hafua slagit Rättaren
Suen Joensonn i Torbiörnetorph, på möthet som Anders Locke[?] hölt
i Herna [Härna], och alltså williat upstussa* bönderr och hela allmogen
icke[?] tagha i[?]effuer. Sententia: Suen skall bötha – 40 S:r för mot-
willigheet, och Bengdt sades aff Rätten frij.

Källa: Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAAAB:17 (1646-1647) Bild 2090 / sid 70 (AID: v190180.b2090.s70, NAD: SE/VALA/0382503)

* Uppegga, uppvigla.

[Några av orden ej helt uttydda, markerade med frågetecken. Öna torde vara Öna i Tärby socken]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *