Avkortningslängder Ås härad

Idag fick jag bekräftat från Landsarkivet i Göteborg, det jag tidigare anat och antagit varit fallet, att det inte finns några bevarade avkortningslängder för Ås härads mantalsskrivning (skatteuppbörd) 1642–.

En avkortningslängd är enkelt uttryckt en förteckning som förklarar vilka personer som i efterhand undantagits från beskattning, och som ibland kan ge mer information än den man får i den vanliga mantalslängden – där kan även framgå vilka personer som avlidit inom en viss tidsperiod).

(D.nr: GLA 422-2018/10650)
Angående avkortningslängder för Älvsborgs län: De enda sådana längder vi har kunnat återfinna i Älvsborgs landskontor
omfattar tiden 1810-1828 för Väne, Bjärke, Flundre, Ale och Vättle häraders fögderi (vol. 715 i nummerserie). Några
avkortningslängder för Ås härad förefaller tyvärr inte finnas bevarade, förmodligen beroende på de bränder som drabbat
landskontorets arkiv.
Inte heller i arkivet efter Kullings häradsskrivare, dit Ås härad bör ha hört, finns några avkortningslängder bevarade
Med vänlig hälsning
[…] Landsarkivet i Göteborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *