Kvarnanläggning i Tolkaström, Pigge kvarn

Handlingar rörande rätt till qvarnanläggning i Tolkaström wid Pigge qvarn; jemte geom karta 1773 öfwer tvistige rågången emellan Wings socknemark och Kronoallmänningen Brunn i Ås härad.

Nr 47
År 1763

Detta ”slumpfynd” är från ett register, och återges i sin helhet. Posten dokumenterar alltså endast förekomsten av handlingarna och kartan ifråga. Jag gjorde ett par snabba försök att lokalisera handlingarna på Lantmäteriets Historiska kartor, men hittade dem inte.

Ärendet handlar om rätten till en kvarn i Tolkaström vid Pigge kvarn. Till handlingarna hör också en geometrisk karta från 1773, som visar en tvistig gräns emellan Södra Vings sockenmark och Kronoallmänningen Brunn i Ås härad.

Källa: Göta Hovrätt – Huvudarkivet DXXII:1 (1463-1889) Bild 153 / sid 239 (AID: v150450.b153.s239, NAD: SE/VALA/0382501)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *