Lagerbloms testamente

Samuel Lagerblom på Skrubbe i Tärby gick ur tiden i januari 1911, 78 år gammal. Som sterbhusdelägare uppgavs dels ”Änkan Eva Matilda Lagerblom”, dels ”den aflidnes systerdotter, Matilda Elisabet Karlsdotter Lagerblom, på grund af testamente – intaget här nedan, hvars rätt bevakades af hemmansägaren Albert Carlsson i Öna enligt af henne utfärdad fullmakt, som framlades och godkändes.”

Av husförhörslängd och genom avsaknaden av djur i Samuels bouppteckning låter vi förstå att Skrubbe vid denna tid brukades av arrendatorerna Leander Andersson samt dennes hustru och son. Arrendatorfamiljen flyttat dit 1906.

Samuels hustru Eva Matilda flyttade efter makens död ned till Gärde – även det en gård i Tärby – där hon, till sin död 1919, bodde med sin systers familj. Systerns barn var också de som enligt testamentet skulle ärva hennes andel av gården. Samuel hade, som framgår ovan, testamenterat sin andel till sin systerdotter. Det blev dock ingen av arvingarna som kom att driva gården vidare.

1913 flyttade arrendatorerna bort från Skrubbe, varvid Josef Albert Jonsson och Lisa Pettersson inflyttade från Asklanda som nya ägare. Sonen Sigvard Ternhager skulle sedermera komma att ta över gården (med jordgubbsodling som många säkert minns från andra halvan av 1900-talet).

Bilden nedan visar det testamente som återgavs i Samuels bouppteckning och som han och hustrun Eva Matilda hade låtit upprätta eftersom de saknade bröstarvingar.

Lagerbloms testamente

Källa bouppteckning och testamente: Ås häradsrätt (P) FII:48 (1909-1911) Bild 3430 / sid 39 (AID: v511517.b3430.s39, NAD: SE/GLA/11128)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *