1669 höstting Hällstad

Nedan följer inledningen från 1669 års höstting för Ås härad, med moderniserad stavning. Det var häradshövdingens namn som fångade mitt intresse. Enligt Svenskt biografiskt lexikon var det Ågården i Råda, Skaraborgs län, som han ägde (inte Varnum, Älvsborgs län). De la Gardie ska dock enligt annan källa ha bytt till sig Ågården från Kafle redan 1670 eller 1671, för att där kunna bygga sin nya stad (intill Lidköping).

Anno 1669 den 17 september hölls ordinarie häradsting med allmoge uti Ås Härad å dess vanlige tingstad Hällstad. Häradshövdingen Erland Kafle, till Ledingenäs och Ågård wederwarandes Cronones Befallningsman w:e Sven Andersson i Od och länsmannen Anders Hansson med Häradets vanlige … Edsvorne nembl som följer:
Lars i Hule,
Bengt i Buntorp,
Bengt i Rävike [Hällstad],
Anders i Sölvarp,
Joen i Herrene,
Anders i Tärby,
Bengt i Tärlunda,
Pär i Romsås [Härna],
Sven i Krökeåsen,
Måns i Väby [Hällstad],
Nembdemannen Pär i ?-rafwene är borta på sin resa*, och Anders Andersson i Klämmestorp [Rångedala] sättes i hans ställe.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAAAB:28 (1669-1671) Bild 950 (AID: v190191.b950, NAD: SE/VALA/0382503

* D.v.s. handelsresa (gårdfarihandlare, knalle).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *