A. F. Wallin – Från Ånimskog till Fristad

Denna Wallin-släkt i Fristad kom jag in på av misstag, men i och med att jag ändå utrett en hel del, lägger jag ut texten och ett dokument med ättlingar (länk längst ned).

Anders Fredrik Jonasson Wallin, f. 1829-08-12 i Ånimskog (numera i Åmåls kommun), död på torpet Ljungaslätt i Fristad, julafton 1914.

Anders Fredrik Jonasson föddes 1829 i Ånimskog, på ett soldattorp med det nedslående namnet ”Vattunöden” eller ”Vassnöden”. Fadern, Jonas Wallin, avled i en febersjukdom när Anders Fredrik var 10 år gammal. Någon tid därefter stod modern och de minsta barnen ännu skrivna på soldattorpet, men som ”inhyses” eftersom en ny soldat tagit över torpet. Anders kom att försörja sig som dräng under hela sin ungdom, på ett par olika gårdar i socknen. 1857 händer så något; en smärre emigrationsvåg svallar från Ånimskogs trakter mot Fristad i Västergötland, då inte mindre än 11 personer under sommaren och hösten utflyttar från Åmål, Ånimskog, Tydje och Svanskog – fyra socknar vid Vänerns nordvästra del – till just Fristad, flera av dem till Påtorp. En av dessa var Anders Wallin, som han nu kallade sig; Wallin var faderns knektnamn.

Efter en kort tid som dräng på Påtorp kommer Anders Fredrik Wallin 1858 med sin tillkommande maka Lovisa (piga på Påtorp) till en av gårdarna i Sik, där de bor som inhysesfolk. Där föds också deras första barn, dottern Alma Augusta 1859. Den dåvarande brukaren av denna gård i Sik, Andreas Andersson, har en dotter, Anna Britta som med sin oäkta son, Edvard (f. 1856-11-30), flyttar bort från stället samma år som paret Wallin ankommer. Pojken Edvard kommer i vuxen ålder att kalla sig Wallin (sedermera bosatt på Furulund och stationskarl i Fristad), men det framgår inte av födelseboken vem hans far var. Anders Wallin kom ju enligt kyrkoböckerna till Fristad först 1857, alltså efter Edvards födelse, annars hade man lätt kunnat tänka sig honom som möjlig fader. En förklaring till pojken Edvards efternamn kan vara att modern Anna Britta gifte sig med en soldat Wall från vilken Wallin kan vara bildat, och därmed helt orealterat till Anders Fredrik.

Från Sik flyttade Anders med sin nybildade familj till Hedan eller Ljungaslätt, som det sedermera tycks kallas; ett torp i närheten av dagens Fristads hyvleri.

Ett eller flera av torpen vid namn Hedan i husförhörslängderna torde sammanfalla med dem som från 1871 kallas Ljungaslätt. I 1871 års husförhörslängd står båda namnen, ”Hedan Ljungaslätt”; dessförinnan förekommer inte namnet Ljungaslätt. Det Ljungaslätt som beskrivs av Thulin i ”Torpen i Fristads socken”, synes, enligt kartan i samma bok, ha legat på nuvarande adress Norra Påtorpsvägen 1, mitt emot hyvleriet, men Thulin nämner i sammanhanget inte familjen Wallin. Om Wallins torp inte är just detta, har det sannolikt inte legat långt från det i boken beskrivna.

Anders Wallins andra hustru hette Anna Cathrina Svensdotter och var född på gården Gamsen i Bredared. In på 1910-talets bodde på Ljungaslätt även parets två vuxna söner, Sven Hjalmar och Henning.
Sven Hjalmar, arbetade som linjearbetare under första hälften av 1900-talet och Henning blev stationskarl.

I sitt första äktenskap hade Wallin ytterligare sju barn, av vilka fyra for till Amerika, bl.a. till Omaha i Nebraska.

Guldbröllop firades den 1 dec. i Omaha, Nebr., av mr. och mrs August Wallin. Wallin är 77 år och hans  bättre hälft 79. Deras äktenskap har välsignats med tvenne döttrar.

Sv Am Posten 1938-12-14. Sonen Augusts guldbröllop med hustrun Augusta.

Notis i Vestkusten 1938-05-12, efter sonen Axels död.

Ättlingar

Klicka på följande länk för att visa ett släktträd över Johan Fredrik Wallins ättlingar: A. F. Wallins släktträd (ättlingar).

Följande länk leder till en rapport över Johan Fredrik Wallins ättlingar. Rapporten har genererat från ett släktforskningsprogram med engelska som valt språk, men de kommentarer jag skrivit in utöver datum o.d. som kan automatöversättas, ligger kvar på svenska (detta resulterar i ett mischmasch av svenska och engelska). Klicka på länken: Detaljrapport över A. F. Wallin med ättlingar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *