Animationen för sidladdning på Firefox flikar saknas

Problem: När FireFox laddar in nya sidor visas det inte längre någon indikation på att något verkligen händer. Där finns från augusti 2020 bara ett stillastående timglas.

En statisk bild på ett timglas visas när sidor laddas fr. o. m. Firefox ver 80.0

Detta är en förändring som har införts från och med Firefox 80.0. Saken är den att Firefox nu tar hänsyn till en ruta som finns bland prestanda-inställningarna i Windows. Firefox tillverkare Mozilla beskriver ändringen så här på sin hemsida:

For users with reduced motion settings, we’ve reduced a number of animations such as tab loading to reduce motion for users with migraines and epilepsy.

Sannolikt finns det emellertid lika många användare som uppskattar informationen om sidladdning (som framgår mycket tydligt av rörelsen på Firefox flikar), men som inte vill ha igång Windows kosmetiska animationer av menyer. Undertecknad hör till dem som valt att stänga av animationer i Windows, till förmån för prestanda (och för att jag inte ser att animationerna i det fallet tillför någonting nyttigt).

Mina prestandainställningar brukar se ut ungefär som ovan (prestandaalternativ / visuella effekter på svenska). Prestanda framför utseende. Några små effekter vill jag ha kvar i Windows, förbockade på bilden ovan. Men jag vill även ha kvar animationen som Firefox visar på sina flikar, när sidor laddas… De kan dock inte särhanteras här.

För att komma runt detta problem och få tillbaka laddningsanimationerna på flikarna i FireFox utan att behöva sätta igång animationer i själva Windows behöver man göra som följer:

1 Skriv in about:config i adressfältet på Firefox. Tryck enter och välj att acceptera risker med att ändra inställningar.

2. Skriv ui.prefersReducedMotion. Tryck på Add och välj att den nya inställningen ska vara ett nummer.

3. Ange eller acceptera siffran 0. Det innebär att du säger åt Firefox att du inte vill ha avskalade effekter.

Nu visas åter animationen med punkten som studsar fram och tillbaka medan sidor laddas!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *