Sörgården i Finnekumla såldes till Herr Per i Rångedala 1621

Komme förrätta Ioenn Ioennßonn i Faleskogh [Joen Joensson @ Falskog, Rångedala], och Anderß Olsson I Finnakombla [Anders Olofsson @ Finnekumla, Rångedala] och Be Kiende sigh fullmyndighe aff Suenn Elfßonn boenndes i Smålandh Neder wedh Eekeßiöö, och hanß syster Anna Larßdotter [Anna Larsdotter, syster till Sven Elfsson], sampt Alla deres medarfuingar halff Sörgården i Finnakombla, och till wällärdh her Larß, Caplann i Rångedaalß gieldh [Herr Lars, Kaplan @ Rångedala], för penningar tiogo och Enn halff dal[le]r. Och Er Kiende förbe:de männ, att samma 1/2:ue gårdh haffuer wthj mångh åhr ståt Närmare bördemän till Kiöpz*, och dhe intit haffuer det wellat, och nu haffuer 1/4 längie warit öde, derföre måste deße förbe[nemb]de Suen och hanns Syster Anna för dereß Stoora twångh och Nödh skulldh, Så och derföre at Samma 1/4 icke skulle Kiännaß wnder Cronnan* och blifua för dem bortte, giöra detta Kiöp medh be:te her Lars, och Witnade Nämpnedenn, att samma 1/2:ue gårdh haffuer Längie waritt Lagbodinn och Lagastånnditt.

* Gården har i många år varit "till köps" (till salu) för närmare släktingar (med bördsrätt) att köpa.
** Tillerkännas Kronan. De är rädda för att gården ska dras in, om den inte brukas (hälften av den gård som säljs har legat öde).

Personer i texten:
Joen Joensson i Falskog, Rångedala
Anders Olofsson i Finnekumla, Rångedala
Sven Elfsson i Eksjö, Småland
Anna Larsdotter, syster till Sven Elfsson, men med tanke på deras respektive fadersnamn torde de väl vara halvsyskon.
Herr Lars, Kaplan (präst) i Rångedala

Källa till dombokstexten: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAAAB:2 (1613-1623) Bild 1860 (AID: v190165.b1860, NAD: SE/VALA/0382503)

Andreas Jansson 2020-02-22

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *