Britta Pedersdotter i Gunnarp, Gingri hade kusiner i Bräckås och Dollebo

Slumpfynd i dombok. Släktskap som kan vara intressanta för någon annan…

Den 3 juni 1646

19. Dito kom för Rätten Nämdemannen Anders i Bräckås [Gingri] på sijne egne wägnar, och fullmacht på Anderßes wägnar i
dollebodh [Dållebo, Varnum], huilka bekenna, att dhe aff frij willia och wälberådt
modh hafua såldt och uplåtit sitt Syskonebarn *,
H. Brita Pedersdotter i Gunnarp 1/4 i be:te gårdh för nögachtig betallningh
nämbl. 29 1/3[?] Rdr. huilka förbe:te penningar de bekenna sigh tillfyl-
lest och fullo nögdo upburit och anammat hafua, Huarföre et.[?]

Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAAAB:17 (1646-1647) Bild 2090 / sid 70 (AID: v190180.b2090.s70, NAD: SE/VALA/0382503)

* OBS: Syskonebarn = kusin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *