Märta Kafle till Påarp

I ärende nr 7, vårtinget för Ås härad 1674, framkommer att välborna fru Märta Kafle vid detta tillfälle var ägare till säteriet Påarp i Murum och några intilliggande gårdar (landbohemman). Märta är en kortform av Margareta och bör därmed vara liktydig med den Margareta Kafle som ska ha varit dotter till landshövdingen Bengt Kafle, och Malin Soop. I adelskalendern beskrivs hon som följer:

Margareta, till Påarp, Dagsnäs och Röl, född 1618, död 1692 Påarp och begraven 1692-08-23. Gift 1640-09-06 på Dagsnäs med sin faders sysslings son, majoren Sven Uggla, född 1614, död 1661.

Källa rörande släktförhållanden: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Kafle_nr_70 (se även Uggla, Sven).

Ärendet handlar om önskemålet att ännu en gård, Torpås, ska läggas till som ett rå- och rörshemman under sätesgården Påarp. Av texten sluter jag mig till att Darrarp redan var ett sådant hemman. Jag förstår det som att en adelspersons gårdar som angränsade till varandra och – genom varandra eller i sig själva – hade anslutning till säteriets mark kunde kunde bli föremål för ”ypperligt frälse”, d.v.s. skattebefrielse på samma sätt som sätesgården.

Anno 1674 dhen 2 och 3 Martij … 
[1674-03-02 till 1674-03-03]
insinuerade wälb. Fru Merta Kafles** Fougde
w:dt Erich Swensson dhenne TingsRättens
af d. 2 octob. 1658 gifne ATTEST, angående
dhes wälbe:te Fruus hemenan [hemman] Torpåhs**
med begieran att Nämbden wille ännu ytterligare
aflägga sitt betygande på dhet wälbe:te
Fruu så här eftter som här till alt sedan som be:t
måtte niuta a Torpåhse heman Säterijs
Råå och Rörs Frijheet, och wittnade altså nu
som då Nämbden att Inge Fremmande
ägor stijga emillan dararp, Torpåhs, och Säte-
gården Påarp**, eij heller någon utmerck [utmark?],
som hör med / saningen till styrcko på begiäran
ATTESTERAS, REMITTERANDES därom till
höge öf:rheeten som macht haf:r same frijheet att
förunna.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAAAB:58 (1674) Bild 1100 (AID: v190220.b1100, NAD: SE/VALA/0382503)

* Välborna [liknande förkortningar med ändelsen ":te" står dock senare i texten sannolikt i betydelsen "välbenämnde" (Wälbenempte) eller möjligen "välbemälte".
** Darrarp, Torpås och Påarp, samtliga i Murum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *